Stay Connected & Follow us

Wpisz słowa kluczowe, aby łatwo wyszukać pożądane treści.

Czego szukasz?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Tomasz Michalik

Tomasz Michalik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Poitiers. Specjalizuje się w doradztwie przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, finansowaniu inwestycji oraz prawie gospodarczym i obsłudze przedsiębiorców.

Prawnik, a następnie aplikant radcowski w warszawskim oddziale francuskiej kancelarii Gide Loyrette Nouel. W latach 1996-1998 jako prawnik Domu Maklerskiego Elimar SA w Katowicach uczestniczył w realizacji licznych projektów związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi.

W latach 2000-2001 uczestniczył w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przemysłu cukrowego, w postępowaniach ochronnych prowadzonych przed Ministrem Gospodarki reprezentując największego europejskiego producenta stali oraz uczestniczył w obsłudze inwestycji typu green field.

Był członkiem rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych PEC Jastrzębie i SKOTAN Skoczów, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Unitor B Sp. z o.o w Tychach, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Doradzał klientom z branży IT w zakresie zakładania nowych podmiotów na terenie Rosji i Ukrainy oraz w ich bieżącej działalności inwestycyjnej. Współpracuje z funduszem inwestycyjnym prowadzącym inwestycyjne w podmioty we wczesnych fazach rozwoju (seed funding). Ponadto specjalizuje się w negocjowaniu ważnych kontraktów handlowych, fuzjach i przejęciach. Prowadzi stałą współpracę z zagranicznymi klientami.

Prowadzone szkolenie:
PRAWO A ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POBIERZ BILET